هواتف samsung

Samsung Galaxy S10 510$
 • "6.1 3040×1440
 • 6GB/8GB Kirin 855
 • 3400mAh Li-Po
+Samsung Galaxy S10 400$
 • "6.4 1440×3040
 • 12GB/8GB Exynos 9820
 • 4100mAh Li-Po
Samsung Galaxy S10 5G 490$
 • "6.7 3040×1440
 • 8GB Snapdragon 885
 • 4500mAh Li-Po
Samsung Galaxy S10e 370$
 • " 1080×2280
 • 6GB/8GB Snapdragon 855
 • 3100mAh Li-Po
Samsung Galaxy S10 Lite 370$
 • "6.7 1080×2400
 • 6GB/8GB Snapdragon 885
 • 4500mAh Li-Po
Samsung Galaxy S20 660$
 • "6.2 1440×3200
 • 8GB Exynos 990
 • 4000mAh Li-Po
Samsung Galaxy S20 Plus 740$
 • "6.7 1440×3200
 • 8GB Exynos 990
 • 4500mAh Li-Po
Samsung Galaxy S20 Plus 5G 710$
 • "6.7 1440×3200
 • 12GB/8GB Exynos 990
 • 4500mAh Li-Po
Samsung Galaxy S20 FE 5G 470$
 • "6.5 1080×2400
 • 6GB/8GB Snapdragon 865 5G
 • 4500mAh Li-Po
Samsung Galaxy S20 Ultra 1030$
 • "6.9 1440×3200
 • 12GB/16GB Snapdragon 865 5G
 • 5000mAh Li-Po
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 1090$
 • "6.9 1440×3200
 • 12GB/16GB Exynos 990
 • 5000mAh Li-Po
Samsung Galaxy S21 5G 700$
 • "6.2 1080×2400
 • 8GB Exynos 2100
 • 4000mAh Li-Po
Samsung Galaxy S21+ 5G 950$
 • "6.7 1080×2340
 • 8GB Exynos 2100
 • 4800mAh Li-Po
Samsung Galaxy S21 FE 5G 820$
 • "6.4 1080×2400
 • 6GB/8GB Snapdragon 888 5G
 • 4500mAh Li-Iio
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 1280$
 • "6.8 1440×3200
 • 12GB/16GB Exynos 2100
 • 5000mAh Li-Ion