هواتف Vivo

Vivo Z5i 160$
 • "6.53 1080×2340
 • 8GB Snapdragon 675
 • 5000mAh Li-Po
Vivo Z6 5G 320$
 • "6.57 1080×2400
 • 6GB/8GB Snapdragon 765G 5G
 • 5000mAh Li-Po
Vivo iQOO Z1 310$
 • "6.57 1080×2408
 • 8GB +Dimensity 1000
 • 4500mAh Li-Po
Vivo iQOO 430$
 • "6.41 1080×2340
 • 6GB/8GB/12GB Snapdragon 855
 • 4000mAh Li-Ion
Vivo iQOO Pro 5G 530$
 • "6.41 1080×2340
 • 12GB Snapdragon 855 Plus
 • 4500mAh Li-Po
Vivo iQOO 3 5G 510$
 • "6.44 1080×2400
 • 6GB/8GB/12GB Snapdragon 865G 5G
 • 4400mAh Li-Po
Vivo iQOO 5 5G 520$
 • "6.56 1080×2376
 • 12GB Snapdragon 865G 5G
 • 4500mAh Li-Po
Vivo iQOO 5 Pro 5G 650$
 • "6.56 1080×2376
 • 8GB/12GB Snapdragon 865G 5G
 • 4000mAh Li-Po
Vivo iQOO 7 380$
 • "6.62 1080×2400
 • 8GB/12GB Snapdragon 888 5G
 • 4000mAh Li-Po
Vivo iQOO 8 530$
 • "6.56 1080×2376
 • 8GB/12GB Snapdragon 888 5G
 • 4350mAh Li-Po
Vivo iQOO 8 Pro 650$
 • "6.78 1440×3200
 • 12GB Snapdragon 888+ 5G
 • 4500mAh Li-Po
Vivo iQOO 9 550$
 • "6.56 1080×2376
 • 8GB/12GB Snapdragon 888+ 5G
 • 4350mAh Li-Po
Vivo iQOO 9 Pro 650$
 • "6.78 1440×3200
 • 8GB/12GB Snapdragon 8 Gen 1
 • 4700mAh Li-Po
Vivo iQOO 9 SE 430$
 • "6.62 1080×2400
 • 8GB/12GB Snapdragon 888 5G
 • 4500mAh Li-Po
Vivo iQOO Neo 3 5G 370$
 • "6.57 1080×2408
 • 8GB Snapdragon 865G 5G
 • 4500mAh Li-Po